| Systém solární energie | Měniče | Komunikace pro FV | Legislativa |

Seznam základních zákonů, jimiž se řídí fotovultaika

Sluneční elektrárna je výrobna elektrické energie a v případě, že chce tuto výrobnu její provozovatel připojit na distribuční síť, stává se na základě licence podnikatelem v oboru energetika. Na velikosti fotovultaického systému nezáleží, jakmile chce provozovatel prodávat energii do sítě, získávat zelené bonusy nebo výkupní ceny, musí se stát podnikatelem, aby mohl výše zmíněné částky fakturovat provozovateli distribuční sítě. Licenci vydává Energetický regulační úřad, u systémů do 20kW není nutná žádná odborná kvalifikace pro získání licence, nad 20kW je třeba mít požadované vzdělání a praxi v oboru. Licence je obdobou živnostenského listu, dokonce má i podobnou grafickou úpravu, jenom s tím rozdílem, že licence je oprávnění podnikat v energeticke podle energetického zákona a živnostenský list je oprávnění podnikat podle živnostenského zákona. Jak plyne z výše uvedeného, hlavním předpisem, který upravuje provozování slunečních elektráren je energetický zákon. Tento obor samozřejmě upravuje mnohem více předpisů (zákonů a vyhlášek), z nichž některé naleznete v následujícím seznamu.

  Základní legislativní rámec provozování slunečních elektráren

 • Zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon
 • Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
 • Vyhláška č. 475/2005 Sb. prov. vyhláška zák. o podpoře využívání obn. zdrojů
 • Vyhláška č. 364/2007 Sb. novela vyhlášky č. 475/2005
 • Vyhláška č. 150/2007 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích
 • Vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

  Ekonomické parametry slunečních elektráren v kontextu legislativy

 • Výkupní cena pro rok 2011 (systémy do 30kW): 7,50 Kč/kWh
  Výkupní cena pro rok 2011 (systémy nad 30kW do 100kW): 5,90 Kč/kWh
  Výkupní cena pro rok 2011 (systémy nad 100kW): 5,50 Kč/kWh
  Zelený bonus pro rok 2011 (systémy do 30kW): 6,50 Kč/kWh
  Zelený bonus pro rok 2011 (systémy nad 30kW nad 100kW): 4,90 Kč/kWh
  Zelený bonus pro rok 2011 (systémy nad 100kW): 4,50 Kč/kWh
  Bonus za decentrální výrobu pro rok 2011 (dodávka do NN): 0,064 Kč/kWh
  Bonus za decentrální výrobu pro rok 2011 (dodávka do VN): 0,027 Kč/kWh
  • Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2010 ze dne 8.11.2010
  • Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2010 ze dne 30.11.2010
 • Odhadovaný roční výnos z 1kWp nainstalovaného výkonu: 935 kWh(minim.)
  • Vyhláška č. 364/2007 Sb. ze dne 28.12.2007, příloha č. 3, Ind. parametry
  • Empirická data ČHMÚ
 • Garance výkupních cen: 20 let
  • Vyhláška č. 150/2007 Sb. ze dne 19.6.2007, §2, odstavec (11)
  • Vyhláška č. 364/2007 Sb. ze dne 28.12.2007, příloha č. 3, Ind. parametry
 • Periodické valorizace výkupních cen o průmysl. inflaci (PPI): 2-4% ročně
  • Vyhláška č. 150/2007 Sb. ze dne 19.6.2007, §2, odstavec (11)
Info   |   Obchodní podmínky   |   Kontakty   |   Certifikáty   |   Partneři