| Systém solární energie | Měniče | Komunikace pro FV | Legislativa |

| Typy fotovoltaických modulů | Vliv sklonu a orientace FV modulů | Způsoby montáže |

Sklon a orientace

Další podstatným faktorem, který ovlivňuje výnosnost FVE je sklon a orientace FV modulů. V rámci České republiky je optimální sklon 34°,orientace jih. Pokud instalujete FV moduly v jiném sklonu než optimálním např. na sedlovou střechu, která svou polohou předurčuje umístění panelů, podívejte se na kolik je tím ovlivněn výnos z FVE oproti optimu.

Oze Solar s.r.o.

Info   |   Obchodní podmínky   |   Kontakty   |   Certifikáty   |   Partneři